Kościół św. Walentego

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

Klasztor Franciszkanów

Bolesna Madonna
koronowana
5 sierpnia 1979 roku

Archidiecezja Poznańska

Obraz MB

Nad miastem góruje wznoszący się na wzgórzu kompleks kościelno-klasztorny oo. Franciszkanów, dawniej Reformatów. Kościół wybudowano w latach 1729–1733 według projektu Włocha Pompea Ferrariego, a ufundowała go szlachecka rodzina Mycielskich. W roku 1834 kościół wraz z klasztorem uległy konfiskacie na podstawie pruskich dekretów kasacyjnych. Franciszkanie odzyskali je dopiero w 1927 roku. Podczas II wojny światowej kościół zamieniono na magazyn.
Cudowny obraz Bolesnej Madonny pochodzi najprawdopodobniej z początku XVII wieku. Od XVIII stulecia znajduje się w bocznej, rokokowej kaplicy kościoła. Obraz powstał dzięki fundatorce klasztoru Annie Przyjemskiej, żonie kasztelana gnieźnieńskiego, który w roku 1622 sprowadził franciszkanów do Osiecznej. Wizerunek został namalowany na płótnie techniką olejną. Należy do typu tzw. uprzedzających piet, tj. takich obrazów Matki Bożej Bolesnej, na których opłakuje ona Dzieciątko z powodu jego przyszłego cierpienia. Maryja, pochylona nad śpiącym na jej kolanach Synem, unosi nad nim ręce. Jezus opiera głowę na swym prawym ramieniu ułożonym na księdze, w lewej dłoni trzyma krzyżyk. Przed nim leży bukiet kwiatów. U dołu obrazu widoczny jest napis: „Dzieciątko, Paniątko, śpi snem zmorzone". Po konfiskacie kościoła w 1834 roku obraz został ukryty w bocznym ołtarzu. W czasie II wojny był przechowywany w kościele parafialnym.

Osieczna_05.jpg
Osieczna_03.jpg
Osieczna_02.jpg
Osieczna_01.jpg
Osieczna_06.jpg
Osieczna_07.jpg